Jämställdhet och likabehandling är centrala värden inom den finländska utbildningen, som också förenas med handledningens yrkesetik. Läs om hur man ordnar studiehandledningen i gymnasiet på ett sätt som värdesätter mångfald.