Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet och likabehandling

Syftet med jämställdhetslagen är att förbättra jämställdheten mellan könen, att förebygga diskriminering på grund av kön och att förbättra kvinnans ställning i synnerhet inom arbetslivet. Syftet med diskrimineringslagen är att trygga likabehandling och förebygga diskriminering på alla slags grunder. Båda lagarna förpliktar läroanstalterna att uppgöra planer för de åtgärder som behövs för att främja jämställdhet och likabehandling. Dessa nätsidor stödjer läroanstalterna i uppgörandet och uppdateringen av en ändamålsenlig jämställdhetsplan och en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling inom läroanstalten.