Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet och likabehandling


Syftet med jämställdhetslagen är att förbättra jämställdheten mellan könen, att förebygga diskriminering på grund av kön och att förbättra kvinnans ställning i synnerhet inom arbetslivet. Syftet med diskrimineringslagen är att trygga likabehandling och förebygga diskriminering på alla slags grunder. Båda lagarna förpliktar läroanstalterna att uppgöra planer för de åtgärder som behövs för att främja jämställdhet och likabehandling. Dessa nätsidor stödjer läroanstalterna i uppgörandet och uppdateringen av en ändamålsenlig jämställdhetsplan och en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling inom läroanstalten.
Skyldigheter enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen

Skyldigheter enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen

På denna sida presenteras skyldigheterna enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen, såsom uppgörandet av jämställdhetsplanen och likabehandlingsplanen. Här ges också handledning och annat stöd i förverkligandet av skyldigheterna.

Genusmedveten undervisning och handledning

Genusmedveten undervisning och handledning

Uppfattningarna om kvinnors och mäns uppgifter, roller och arbetsfördelning är alltid bundna till kulturen, samhället och gemenskapen. Utgångspunkten är att könet inte bara är biologi. På denna nätsida behandlas genusmedveten undervisning och handledning och det ges information om olika guider och anvisningar inom området.

Jämställdhet och likabehandling i yrkesutbildningen

Jämställdhet och likabehandling i yrkesutbildningen

Yrkesutbildningen stödjer de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar samt ger dem nödvändiga kunskaper och färdigheter med tanke på beredskapen inför fortsatta studier, yrkesmässig utveckling, fritidssysselsättningar och en allsidig utveckling av personligheten. Yrkesutbildningen spelar en viktig roll i förverkligandet av ett jämställt och likvärdigt samhälle.

Läs mer om ämnet

Säkerhetsmanualen

Säkerhetsmanualen

Säkerhetsmanualen ger konkreta modeller bland annat för att planera helhetssäkerheten, identifiera och förebygga risker samt samordna och genomföra planer.

Den jämlika grundskolans framtid

Den jämlika grundskolans framtid

Vilken är grundskolans uppgift och löfte för de kommande 40 åren? En hurdan skola ger barnen och de unga den bästa möjliga vägkosten för framtiden och hjälper var och en att hitta sina styrkor? Världens bästa jämlika grundskola kräver en gemensam verksamhetskultur samt långsiktig verksamhet för att kunna förverkligas.

Läsrörelsen

Läsrörelsen

Läskunnighet bidrar till upplevelser av delaktighet och till ett jämlikt samhälle. Läsrörelsen utmanar finländarna att sprida läslusten och att se till att alla barn och unga kan läsa tillräckligt bra.

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

Demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet

På den här sidan finns information om olika teman som berör demokrati, mänskliga rättigheter och delaktighet samt material som kan användas för att behandla dessa områden i undervisningen.