Utbildningarna i övergångsskedet ger möjlighet att stärka de kunskaper och färdigheter som förvärvats i den grundläggande utbildningen samt att utveckla studie- och livshanteringsfärdigheterna. Det är också möjligt att i den gemensamma ansökan få tilläggspoäng för förberedande eller handledande utbildning och utbildning som avlagts vid folkhögskola.