New Power in Youth är ett långsiktigt samarbetsprojekt som utvecklar färdigheter hos dem som arbetar med unga att stödja de ungas uppväxt till medborgarskap och demokratiska deltagande.
Ungdomer i danssalen.

Målet med projektet New Power in Youth är att stärka ungas delaktighet i EU:s ungdomsprogram samt att utveckla de nationella kontorens arbete för att öka ungas delaktighet.

Inom projektet funderar man på vilka möjligheter till delaktighet och delaktighet EU:s program erbjuder och hur det nationella programkontoret kunde utveckla sin verksamhet med tanke på ungas delaktighet i genomförandet och marknadsföringen av programmen.

New Power in Youth

Längd: 2021–2023

Deltagande nationella kontor: Nederländerna, Spanien, Italien, Cypern, Lettland, Tyskland, Slovenien, Finland och Estland

Övriga partner: Tammerfors yrkesinstitut Tredus program i pedagogik och handledning, resurscentret SALTO Inclusion and Diversity, resurscentret SALTO Participation and Information och resurscentret SALTO South East Europe

Långsiktiga samarbetsprojekt är en del av det strategiska utvecklingsarbetet mellan de nationella kontoren för Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren. Läs mer och bekanta dig med andra projekt.