Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Statsunderstöd till organisationer inom den allmänbildande utbildningen 2021

Statsunderstöd till organisationer inom den allmänbildande utbildningen 2021 kan sökas. Med hjälp av statsunderstödet utvecklas verksamheten vid de organisationer som sköter samarbetet mellan hem och...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2021

Understöd kan beviljas aktörer med tillstånd att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Ansökningshelheten är indelad i tre delar i den digitala...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken finns att söka igen

Statsunderstöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken för år 2021 kan sökas. Ansökningstid: 7.1–19.2.2021 kl. 16.15. Statsunderstödet kan sökas av kommuner...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd kan sökas för att ersätta tilläggsresurserna för proven i studentexamen hösten 2020

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för att ersätta de tilläggsresurser som coronavirussituationen medförde för ordnandet av proven i studentexamen hösten 2020. Specialunderstöd beviljas till...
Ansökan om finansiering

Rätt att kunna - kompletterande ansökan för statsunderstöd inom yrkesutbildning

Ansökningstid: 19.11.2020 klo 9:00–4.12.2020 klo 16:15 Genom utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen Rätt att kunna stöder man beredningen av statsrådets centrala mål och...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för tutorlärarverksamhet i språk 2020

Ansökningstiden börjar 18.11.2020 och slutar 9.12.2020 kl. 16:15. Enligt statsrådets förordning om timfördelningen i den grundläggande utbildningen (793/2018) som trätt i kraft 1.1.2020 ska...
Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2020, extra ansökningsomgång

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020). Syftet är att stödja projekten och...
Ansökan om finansiering

Understöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken delas ut

Småbarnspedagogiken styrs av Utbildningsstyrelsens Grunder för planen för småbarnspedagogik (2018). Enligt grunderna ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för...
Ansökan om finansiering

Nordplus ansökningsomgången 2021 har startat

Utlysningen 2021 har nu publicerats och ansökningssystemet Espresso öppnats. Ansökningsomgången gäller alla 5 Nordplus-programmen: Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning, Nordplus Vuxen, Nordplus...
Ansökan om finansiering

Understöd för fortbildningsprogram i ledarskap inom småbarnspedagogik (6-15 sp)

Finansieringen för fortbildningsprogrammet i ledarskap inom småbarnspedagogik (6–15 sp) är avsett att användas för att utveckla ledarskapskompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken och...
Ansökan om finansiering

Ansökan om statsunderstöd för läromedelsprojekt inom gymnasieutbildningen har öppnat

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för läromedelsprojekt i gymnasiet som främjar mångsidig kompetens och framtidsfärdigheter samt samarbete som berör högskolor, internationalisering och...
Ansökan om finansiering

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2020, ansökningstiden slutar 25.9.2020

Utbildningsstyrelsen beviljar årligen stöd till aktörer, vars projekt har fått bidrag från delprogrammet Kultur inom EU:s program Kreativa Europa (2014–2020). Syftet är att stödja projekten och...
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen på grund av coronaviruset

Ansökningstid: 16.6.2020–24.8.2020 Utbildningsstyrelsen utlyser ett statligt specialunderstöd för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) förorsakat i...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2020

Av anslag i statens budget för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd (specialunderstöd) för produktion av läromedel på svenska. För ändamålet utdelas totalt högst 80 000 euro. Syftet...
Ansökan om finansiering

Extra understöd för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete

Utbildningsstyrelsen lediganslår ett statsunderstöd för att ersätta inkomstbortfall som undantagsförhållandena orsakat i driftsekonomin för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet...
Ansökan om finansiering

Läsrörelsen delar ut understöd för projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 325 000 euro sökas för projekt som stärker...
Ansökan om finansiering

Starkare strukturer för främjande av läsandet genom En läsande kommun -nätverksarbete

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 800 000 euro sökas för att verkställa programmet...
Ansökan om finansiering

Nordic Master utlysning 2020

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. År 2020 organiseras ansökningsrundan 30.4-30.10.2020 (23.59 CET). I...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för utveckling av yrkesutbildningen

Genom utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen stöder man beredningen av statsrådets centrala mål och sammanför yrkesutbildningens utvecklingsverksamhet till en bredare...