Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA202) slutar 24.3.2020

Strategiska partnerskapsprojekt stöder samarbetsprojekt som kan utveckla yrkesutbildningen på ett mångsidigt sätt.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Mobilitetsprojektens (KA102 och KA116) ansökningstid slutar 5.2. 2020

Erasmus+-mobilitetsprojekt för yrkesutbildning (KA102 och KA116) ökar yrkesläroinrättningarnas internationalisering.
Ansökan om finansiering

Ett Europa för medborgarna: Programmets sista ansökningsomgång slutar 1.9!

Den sista ansökningsomgången inom programmet Ett Europa för medborgarna slutar 1 september 2020. Det nya Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden startar 2021 och fortsätter till slutet av 2027
Ansökan om finansiering

Ett Europa för medborgarna: Ansökan om bidrag för nätverk mellan kommuner slutar 3.3!

Den 3 mars slutar bidragsansökan för nätverk mellan kommuner inom Ett Europa för medborgarna.
Ansökan om finansiering

Ett Europa för medborgarna: Årets första ansökningsomgång slutar 4.2!

Programmet Ett Europa för medborgarna har tre ansökningsomgångar 2020 som slutar 4 februari, 3 mars och 1 september. Observera att olika projektbidrag ansöks under de olika ansökningsomgångarna.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning – ansökningsomgången 2020

Delta i Erasmus+ med din skola eller ditt daghem!
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2020 slutar 11.2.2020

Europeiska solidaritetskårens första ansökningsomgång 2020 slutar 11.2 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET). Du kan ansöka bidrag för följande typer av projekt: volontärverksamhet (ESC11), praktik och jobb (ESC21) och solidaritetsprojekt (ESC31).
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 1/2020 slutar 11.2.2020

Ansökningsomgång 1/2020 inom Erasmus+ för ungdomssektorn slutar 11.2.2020 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET). Under den här ansökningsomgången kan du ansöka bidrag för alla typer av projekt inom programmet.
Ansökan om finansiering

Nordplus ansökningsomgången för 2020 har startat

Nordiska ministerrådets Nordplus-program inviterar nordiska och baltiska läroanstalter och organisationer som är verksamma inom utbildning och livslångt lärande att delta i ansökningsomgången för år...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt

EU:s Kreativa Europe ger stöd till europeisk samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma i de kulturella och kreativa sektorer. Det är den sista ansökningsrundan för europeiska samrabetsprojekt inom EU programperioden 2014-2020. Sista ansökningsdatum är den 27 november. Total budget för årets bidragsfördelning är 48,4 miljoner euro. Cirka 100 projekt ska finansieras.
Ansökan om finansiering

Mer stöd för nationell kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande

Utbildningsstyrelsen öppnar ett statsunderstöd på 200 000 euro för att stöda nationell kommunikation som främjar yrkesutbildningens image och inflytande. De som kan söka om understöd är anordnare av...
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och kompetensutveckling

Det centrala målet för statsunderstödet är att utveckla och ta i bruk verksamhetssätt och -modeller som stödjer etableringen av tutorlärarverksamheten samt att utnyttja redan befintliga material...
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd för att utvidga den regionala tutorlärarverksamheten till nya områden 2019

Målet för statsunderstödet är att bilda nya nätverk på sådana områden där det ännu inte finns regional tutorlärarverksamhet. På kartan bakom länken intill åskådliggörs vilka utbildningsanordnare som...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för gymnasiereformen

Syftet med understödet är att främja förnyandet av gymnasieutbildningen, förverkligandet av den nya gymnasielagens mål samt utarbetandet och implementeringen av läroplanerna för gymnasiet som tas i bruk 2021.
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd: #denbästaskolan 2.0

Målet för statens specialunderstöd är att främja implementeringen av grunderna för läropla-nen för den grundläggande utbildningen (innefattar implementeringen av de preciserade rikt-linjerna för...
Ansökan om finansiering

Ansökan om statsunderstöd har öppnats för utvecklingen av språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen

Syftet med statsunderstödet är att säkerställa den pedagogiska och professionella kompetensen hos lärare som undervisar i A1-språk i årskurserna 1 och 2 samt säkerställa genomförandet av mångsidiga språkval i den grundläggande utbildningen och tillgängligheten till material som lämpar sig för undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för genomförandet av kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen

Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna i genomförandet av kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen som gäller till år 2030. Det finns sammanlagt 4 miljoner euro att söka för åtgärder som...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att främja vetenskapsfostran

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för projekt som främjar samarbetet mellan högskoleutbildning och utbildning på de lägre stadierna i hela landet. Samarbetsprojekt mellan högskoleutbildning...
Ansökan om finansiering

Nordic Master utlysning 2019

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. År 2019 organiseras ansökningsrundan 30.4-31.10.2019. Läs mer om...
Ansökan om finansiering

Ansökan är öppen för Nordplus förberedande besök! Ansökningsfristen är 1.10.2019

Planerar du ett Nordplus-samarbete för 2020? Innan ni skickar in en projektansökan är det möjligt att söka bidrag för ett förberedande besök inom programmen Nordplus Junior, Nordplus Nordens Språk och...