Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för tutorlärarverksamhet i språk 2020

Ansökningstiden börjar 18.11.2020 och slutar 9.12.2020 kl. 16:15. Enligt statsrådets förordning om timfördelningen i den grundläggande utbildningen (793/2018) som trätt i kraft 1.1.2020 ska...
Ansökan om finansiering

Understöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken delas ut

Småbarnspedagogiken styrs av Utbildningsstyrelsens Grunder för planen för småbarnspedagogik (2018). Enligt grunderna ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för...
Ansökan om finansiering

Nordplus ansökningsomgången 2021 har startat

Utlysningen 2021 har nu publicerats och ansökningssystemet Espresso öppnats. Ansökningsomgången gäller alla 5 Nordplus-programmen: Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning, Nordplus Vuxen, Nordplus...
Ansökan om finansiering

Understöd för fortbildningsprogram i ledarskap inom småbarnspedagogik (6-15 sp)

Finansieringen för fortbildningsprogrammet i ledarskap inom småbarnspedagogik (6–15 sp) är avsett att användas för att utveckla ledarskapskompetensen hos personalen inom småbarnspedagogiken och...
Ansökan om finansiering

Ansökan om statsunderstöd för läromedelsprojekt inom gymnasieutbildningen har öppnat

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för läromedelsprojekt i gymnasiet som främjar mångsidig kompetens och framtidsfärdigheter samt samarbete som berör högskolor, internationalisering och...
Ansökan om finansiering

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen på grund av coronaviruset

Ansökningstid: 16.6.2020–24.8.2020 Utbildningsstyrelsen utlyser ett statligt specialunderstöd för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) förorsakat i...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2020

Av anslag i statens budget för år 2020 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd (specialunderstöd) för produktion av läromedel på svenska. För ändamålet utdelas totalt högst 80 000 euro. Syftet...
Ansökan om finansiering

Extra understöd för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete

Utbildningsstyrelsen lediganslår ett statsunderstöd för att ersätta inkomstbortfall som undantagsförhållandena orsakat i driftsekonomin för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet...
Ansökan om finansiering

Läsrörelsen delar ut understöd för projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 325 000 euro sökas för projekt som stärker...
Ansökan om finansiering

Starkare strukturer för främjande av läsandet genom En läsande kommun -nätverksarbete

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 800 000 euro sökas för att verkställa programmet...
Ansökan om finansiering

Nordic Master utlysning 2020

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. År 2020 organiseras ansökningsrundan 30.4-30.10.2020 (23.59 CET). I...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för utveckling av yrkesutbildningen

Genom utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen stöder man beredningen av statsrådets centrala mål och sammanför yrkesutbildningens utvecklingsverksamhet till en bredare...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för internationalisering 2020: grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 600 000 euro för internationalisering av den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den kommunala...
Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av cirka 1,5 miljoner euro för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken. Statsunderstöd beviljas för högst 90 procent av...
Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Främjande av innovativa lärmiljöer inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
Ansökan om finansiering

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen 202
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att utvidga undervisningen på två språk 2020

Syftet med understöden är att i enlighet med Finlands språkutbildningspolitik stödja verksamhet som bidrar till att finländarna får mångsidigare och djupare språkkunskaper samt till att öka den...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att stödja och utveckla skolornas klubbverksamhet 2020

Understöd för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet beviljas i år till ett belopp av högst 2,9 miljoner euro, detta är nästan hälften mindre än under tidigare år. Med skolans klubbverksamhet...
Ansökan om finansiering

Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme

Av anslag i statens budget för år 2021 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsunderstöd på 150 000 euro. Statsunderstödet kan sökas av de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får...