Senast ansökningar om finansiering

Ansökan om finansiering

Statsunderstöd har lediganslagits för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen har lediganslagit en tilläggsansökan för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Ansökningstiden börjar 17.6.2021 och slutar 26.8.2021 klockan 16...
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: samarbetsprojekt, ansökningstiden slutar 7.9.2021

EU:s Kreativa Europa (2021-2027) och dess delprogrammet Kultur ger stöd till europeiska samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma inom konst, kultur och kulturarv. Programmets första ansökningsrundan är nu öppen och slutar 7.9.2021 klockan 18 (finsk tid). Ansökningsmaterialer har nu publicerats i EU:s Funding & Tenders portal. Total budget för årets bidragsfördelning är 60,94 miljoner euro. Cirka 130 projekt ska finansieras
Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Europeiska nätverk, ansökningstiden slutar 26.8.2021

EU-programmet Kreativa Europa stöder europeiska nätverk, som samlar aktörer inom branschen i Europa i stor utsträckning. Det kommer att beviljas totalt 27 miljoner euro till uppskattningsvis 30...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 7 september 2021.

Målet för yrkeskompetenscentren (Centres of Vocational Excellence, CoVE) är att stöda aktörer inom yrkesutbildningen att anpassa sitt utbildningsutbud till näringslivets behov. Kompetenscentren samlar...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2021

Ansökningstiden börjar 31.5 och slutar 30.6.2021 kl. 16:15. Målet med statsunderstödet som beviljas för produktion av läromedel med liten spridning på svenska är att utveckla svenskspråkiga läromedel...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för samarbetspartnerskap (KA220-VET) upphör 21.5.2021

Med yrkesutbildningens Erasmus+-samarbetsprojekt kan man förbättra kvaliteten på sin verksamhet tillsammans med sina europeiska samarbetspartner. Målet med samarbetsprojekten är att organisationerna...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) 2021 upphör 21.5.2021

Med yrkesutbildningens Erasmus+-samarbetsprojekt kan man förbättra kvaliteten på sin verksamhet tillsammans med sina europeiska samarbetspartner. Målet med samarbetsprojekten är att organisationerna...
Ansökan om finansiering

Understöd för utbildning av personal och utveckling av undervisningen i svenska/finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken delas ut 2021

Småbarnspedagogiken styrs av Utbildningsstyrelsens Grunder för planen för småbarnspedagogik (2018). Enligt grunderna ska barn med ett främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn få stöd för...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Finansieringsansökan för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122) upphör 18.5.2021

Finansieringsansökan för KA122-kortvariga mobilitetsprojekt är avsedd Erasmus+-programmets organisationer inom yrkesutbildningen som har lite eller ingen erfarenhet av Erasmus+-mobilitetsprojekt...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121) går ut 18.5.2021

Finansieringsansökan för KA121-instansen är avsedd för Erasmus+-programmets ackrediterade yrkesutbildningsaktörer.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för partnerskapsprojekt (KA220-HED) slutar 21.5.2021

Partnerskapsprojekt (Cooperation Partnerships, KA220-HED) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla...
Ansökan om finansiering

Ungdomsgarantins studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka

Syftet med ungdomsgarantins studiesedelunderstöd är att stödja sådan utbildning som inte leder till examen och som i första hand syftar till att förbättra studie- och språkfärdigheterna hos unga...
Ansökan om finansiering

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete kan sökas för 2021

Understödet är avsett för utveckla medborgarinstitutens verksamhet inom följande tyngdpunkter, av vilka ansökan tydligt ska rikta sig till en: pedagogisk utveckling, i synnerhet kompetensbaserad...
Ansökan om finansiering

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021 finns att söka

Studiesedelunderstödet är avsett att ersätta utgifter som tas ut av vuxenstuderande inom sådan utbildning inom det fria bildningsarbetet som inte leder till examen. Med hjälp av understödet kan...
Ansökan om finansiering

Statsunderstödet för att främja innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen har öppnats

Ansökningstid: 5.3.2021 – 14.4.2021 klo 16:15 Statsunderstödet för att främja innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen har öppnats. Anslaget för statsunderstödet är cirka 1,4 miljoner euro och...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd kan igen sökas för att främja innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogik

Ansökningstid: 5.3-14.4.2021 kl. 16.15 Syftet med understödet är att utveckla de digitala lärmiljöerna inom småbarnspedagogik, de digitala kunskaperna och färdigheterna samt de pedagogiska...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för internationalisering av den allmänbildande utbildningen och den kommunala småbarnspedagogiken

Utöver målet att utveckla och göra internationaliseringen mångsidigare efterlyses projekt med ansvarstagande som tema. Målen för understödet grundar sig långt på målen för avsnitt 4.7 i FN:s...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2021

Ansökningstiden: 3.3.2021 – 28.4.2021 kl 16:15 Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme 2021 kan nu sökas. Statsunderstödet kan sökas av de...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för att utvidga undervisning på två språk 2021

Syftet med statsunderstödet för att utvidga undervisningen på två språk är att i enlighet med Finlands språkutbildningspolitik stödja verksamhet som bidrar till att finländarna får mångsidigare och...
Ansökan om finansiering

Ordnande och utveckling av skolans klubbverksamhet 2021

Ansökningstid: 3.3.2021–14.4.2021 kl. 16.15 Understöd för att ordna och utveckla skolans klubbverksamhet beviljas till ett belopp av högst 2,9 miljoner euro. Med skolans klubbverksamhet avses...