Tillsammans gör vi gott – arbete som har betydelse

Blogg
Utveckling av utbildningen Läroplan Gymnasieutbildning Allmänbildande utbildning
Vi aktörer i skolvärlden har tidvis upplevt oförglömliga läsår. Som ett sådant kommer vi garanterat att minnas det snart gångna läsåret, eftersom coronasituationen har utmanat oss alla att handla på ett nytt sätt. Just nu kommer vi främst att tänka på den ständiga flexibiliteten och den extra belastning som den medfört, men det finns också skäl att lyfta fram det välutförda arbetet i undantagstiderna.

Petri Lehikoinen

Opetusneuvos Petri Lehikoinen

Tusentals lärare, rektorer och stödpersoner inom utbildningen i Finland har tillsammans gjort gott: de har yrkesskickligt och ihärdigt arbetat i en exceptionell situation för att hundratusentals barn, unga och vuxna som studerar ska lära sig och klara sig i sitt liv så bra som det är möjligt under de rådande förhållandena. Ett stort tack till skolfolket i hela Finland – både till dem som främjar lärande och till eleverna! Det är klart att det efter perioderna med distansundervisning behövs satsningar på eftervård i fråga om såväl lärande som välbefinnande. Men vi måste lita på att även det kommer att lyckas.

 

Även under dessa förhållanden kunde man med framgång genomföra studentexamensproven, som är så viktiga för examinanderna. Ett stort tack till gymnasiepersonalen, som under ledning av sakkunniga rektorer skötte examen på ett pålitligt sätt.

I gymnasieutbildningen har ordnandet av studentexamen fört med sig sina egna utmaningar i coronavardagen. Eller som en gymnasierektor som jag känner brukar säga: ”Det senaste året har varit som att gå på svag is”. Även under dessa förhållanden kunde man med framgång genomföra studentexamensproven, som är så viktiga för examinanderna. Ett stort tack till gymnasiepersonalen, som under ledning av sakkunniga rektorer skötte examen på ett pålitligt sätt.

Som gymnasierektor som ordnat studentprov i mer än 20 år vet jag hur känsligt och noggrant arbetet under provdagarna med sina specialarrangemang är också under normala förhållanden – så hur har det då inte varit under dessa tider. Ett tack förtjänar dessutom studentexamensnämnden, som satsade på framförhållning och främjande av hälsosäkerheten bland annat genom att omfördela provdagarna och precisera anvisningarna. Grattis också till examinanderna som klarade av att genomföra provet. 

Vi gör läroplanerna till en bra grej tillsammans

Samtidigt har gymnasiefolket tittat framåt och tagit itu med utmaningen att utarbeta gymnasiets läroplaner, GLP. Nu kan man säga att vi hade mycket tur som fick Utbildningsstyrelsens GLP-grunder offentliggjorda i november 2019. Samtidigt inleddes de lokala läroplansprocesserna.

Så när coronakrisen bröt ut våren 2020 hade läroplansarbetet redan tagit så god fart att det inte längre var värt att avbryta det. Visserligen har coronan ställt till en del besvär, men enligt de uppgifter vi fått från fältet har arbetet till största delen framskridit väl. Enligt Utbildningsstyrelsens enkät om lägesbilden var ca 80 procent av gymnasierna klara eller nästan klara med sin lokala läroplan i början av februari 2021. Även för resten av gymnasierna hade den framskridit så långt att gymnasieundervisningen kan inledas i augusti 2021 enligt de nya läroplanerna.

Det pågår också en utvidgning av läroplikten, så det är bara att konstatera att det finns många bollar i luften. Vi ska i samarbete försöka fånga dem en åt gången, och tillsammans göra gott för utbildningen, så att de lärande under de kommande åren har ännu bättre förutsättningar att lyckas i sina studier.

Vårt nästa mål är att stödja verkställandet av GLP och tillsammans göra de nya läroplanerna till en bra grej i gymnasiets vardag. Utbildningsstyrelsen stöder lokala läroplansaktörer bland annat genom att producera stödmaterial på sin webbplats och under slutet av våren ordna fler läroplanslabbar, som fått stor popularitet. Under det webbinarium som gymnasiernas utvecklingsnätverk anordnar den 3 maj presenteras bland annat det kvalitets- och tillgänglighetsprogram för gymnasieutbildningen som snart ska inledas.

Jag önskar er krafter i ert viktiga och värdefulla arbete!


Skribent

Petri Lehikoinen
Petri Lehikoinen
Undervisningsråd, enhetschef, Utbildningsstyrelsen