Läroplanslabben är avgiftsfria webbinarier vars syfte är att med låg tröskel erbjuda tillfälle att ställa frågor och diskutera helheter som berör Grunderna för gymnasiets läroplan 2019. Om du till exempel har frågor om skillnaden mellan modul och studieavsnitt, hur bedömningen ska genomföras i studieavsnitten eller vad som utgör bakgrunden till en specifik lösning för ett visst läro-ämne i läroplansgrunderna – välkommen med för att ställa frågor och delta i diskussionen!

Läroplanslabben ordnas enligt läroämnen och teman. Olika teman kan vara till exempel mångsidig kompetens, studieavsnitt och samarbetet som berör högskolor, arbetsliv och internationalisering i gymnasiet. Tidspunkterna för de olika läroplanslabben ser du i tabellen nedan. Läroplanslabben arrangeras både på finska och svenska eller som tvåspråkiga, vilket innebär att labbet huvudsakligen går på finska men det finns möjlighet att ställa frågor på svenska. Klicka på länken för att anmäla dig. Kom ihåg att anmäla dig senast klockan 12 två dagar före labbet.

Det maximala antalet deltagare per labb är 300. Anmälningen stängs automatiskt när 300 anmälningar kommit in. Utbildningsstyrelsen strövar efter att vid behov arrangera flera labb som behandlar temat.

Deltagarna får en programlänk av arrangörerna en dag innan labbet hålls. Om du inte har fått en länk kan du ta kontakt med den som håller labbet per e-post förnamn.efternamn(at)oph.fi.