I ett europeiskt plattform erbjuder du i samarbete med andra europeiska aktörer och med stöd av programmet Kreativa Europa möjligheter för europeiska konstnärer och kulturarbetare som befinner sig i början av sin karriär att uppträda och internationaliseras. Som konstnär kan du söka till ett forum via öppna konstnärs- eller konstverksansökningar.
Singer singing