Med stöd från Kreativa Europa erbjuder Europeiska plattformar europeiska konstnärer i början av sin karriär och professionella inom kultursektorn möjligheter att uppträda och internationaliseras. Om du är konstnär, kan du ansöka att komma med i plattformar när de söker konstnärer eller verk.
Singer singing