Lektionsplaner, årskurserna 1 - 6

Avsikten med lektionsplanerna är att ge lärare konkreta redskap för undervisningen i programmering. Lektionsplanerna kan användas som sådana eller formas om enligt eget behov. Målgruppen för materialet är i regel eleverna i årskurserna 1–6, men om det är ändamålsenligt kan man även pröva delar av materialet på något äldre elever.

Ansvarig konstruktör: Linda Mannila
Editeringar: UBS