Nyheter

Begränsningsåtgärderna på grund av coronaviruset fortsätter fram till den 13 maj 2020

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Coronaviruset
Utbildningsstyrelsen har preciserat sina anvisningar i enlighet med regionförvaltningsverkens och statsrådets beslut.
Kuvituskuva, tyttö viittaa tunnilla

Statsrådet har den 6 april 2020, med stöd av beredskapslagen, utfärdat en ny tillämpningsförordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning. Därtill har regionförvaltningsverken den 8 april fattat beslut om att skolornas och läroanstalternas lokaler fortsättningsvis hålls stängda. Den nya förordningen och regionförvaltningsverkens beslut träder i kraft den 14 april 2020.

Utbildningsstyrelsen har preciserat sina anvisningar och de vanliga frågorna om coronaviruset och undervisningsväsendet i enlighet med besluten om att förlänga de begränsande åtgärderna.

För närvarande utarbetar vi också övrigt stödmaterial för ordnandet av undervisningen under rådande undantagsförhållanden.

På vår webbplats på adressen www.oph.fi/sv/corona finns svar på vanliga frågor samt andra, mer omfattande anvisningar.

Regionförvaltningsverkens beslut om att skolor och läroanstalter håller stängt ger ändå möjlighet att ordna närundervisning för barn i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som har beslut om särskilt stöd och elever som omfattas av förlängd läroplikt samt elever som deltar i förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen. Det är även möjligt att i särskilda fall använda lokalerna för undervisning och övrig verksamhet samt för att ordna vissa förmåner och tjänster också för andra elever och studerande. Du kan läsa mer om avvikelserna på regionförvaltningsverkens webbplats.

Även om det i vissa särskilda undantagsfall är tillåtet att använda skolornas och läroanstalternas lokaler, är regeringens rekommendation fortfarande att även de elever som är berättigade till närundervisning i mån av möjlighet ska stanna hemma.