Nyheter

Du kommer väl ihåg: på vår webbplats hittar du information och stödmaterial för olika situationer som coronavirusepidemin orsakar

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Coronaviruset
På Utbildningsstyrelsens webbplats har vi på adressen www.oph.fi/sv/corona samlat stödmaterial för när- och distansundervisning och för situationer då dessa kombineras samt för beslutsfattandet.
Aikuinen ja lapsi opettelevat yhdessä viikonpäiviä

Stödmaterialen och rekommendationerna grundar sig på THL:s och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer och anvisningar.

På våra sidor hittar du stödmaterial för olika situationer, såsom närundervisning, enskilda elevers frånvaro eller karantän och då man övergår till distansundervisning. Det lönar sig även att kolla våra Vanliga frågor som uppdateras kontinuerligt. Du hittar också information om bland annat öppna läromedel.

Kom ihåg att följa med de egna regionala myndigheternas anvisningar, eftersom de regionala och lokala rekommendationerna och epidemiläget varierar på olika håll i Finland. Situationen är annorlunda än på våren då nationella restriktioner utfärdades med stöd av beredskapslagen. Därför ska lösningarna och besluten tas på lokal nivå och olika kommuner kan fatta olika beslut.