Nyheter

Småbarnspedagogiken firas hela veckan – årets tema är Barnets rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet

Aktuellt Småbarnspedagogik Lärare och pedagogisk personal
Småbarnspedagogiken firas med en temavecka 31.8–4.9.2020. Under veckan publicerar vi nytt material som stöd för personalen inom småbarnspedagogik och uppmuntrar personalen till ett kontinuerligt och systematiskt arbete inom småbarnspedagogiken. Veckan öppnas med generaldirektör Olli-Pekka Heinonens hälsning till personalen inom småbarnspedagogiken.

Vasuista vauhtia -varhaiskasvatukseen

Småpeddagen är Utbildningsstyrelsens årliga evenemang som lyfter fram småbarnspedagogikens betydelse som stöd för barnets utveckling och lärande. Samtidigt synliggörs det viktiga arbetet som dagligen görs på daghemmen och inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogikens betydelse blir ännu tydligare i den här exceptionella och även utmanande situationen som coronapandemin har medfört.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen inleder temaveckan med en hälsning till personalen inom småbarnspedagogik: – Ni har blivit tvungna att fundera hur man i en exceptionell situation kan trygga både barnets rätt till hälsa och barnets rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet. Den uppgiften har ni klarat av på ett utmärkt sätt. Jag tror att efter den här erfarenheten kommer det finländska samhället på bred font, starkare än förut, att uppskatta det värdefulla arbete som ni gör för småbarnspedagogiken och för varje barns rättighet.

Se hela hälsningen på videon

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen inleder temaveckan med en hälsning till personalen inom småbarnspedagogik.

 

Veckan bjuder på inspirerande inlägg och barns synpunkter

Under temaveckan publicerar vi nytt videomaterial som riktar sig till personalen inom småbarnspedagogiken och där vi öppnar upp olika teman som ingår i grunderna för planen för småbarnspedagogik: stöd för barnets lärande och utveckling, välbefinnande och konstfostran.

På onsdagen får vi också ta del av barnens tankar med en video där Elsi och Sebastian, båda 2,5 år gamla, berättar hur de ser på vänskap.

Vi publicerar allt material efter hand under veckans gång på vår kampanjsida. Materialet kan användas fritt inom småbarnspedagogiken och är avsett att fungera som inspiration för implementeringen av de lokala planerna för småbarnspedagogiken i daghemmen och inom småbarnspedagogiken.

De senaste grunderna för planen för småbarnspedagogik godkändes 19.12.2018 och de lokala planerna togs i bruk i augusti 2019. Se mera på våra websidor.