Nyheter

THL:s och UKM:s rekommendation till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik under coronaepidemin har uppdaterats – fortfarande viktigt med förebyggande åtgärder

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Coronaviruset
THL:s och UKM:s rekommendation till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik under coronaepidemin har uppdaterats. Ändringarna som gjorts i rekommendationen är inte stora: Den information som tidigare funnits i rekommendationen om bland annat coronatestning och praktiska arrangemang som tydligt hör till hälsovårdens område har tagits bort. I fortsättningen länkar man istället till THL:s sida Barn och coronavirus, där man hittar den senaste uppdaterade informationen.
Barns sparkbilar på daghemmets parkeringsplats.

Antalet konstaterade fall av coronaviruset och antalet exponerade varierar väldigt mycket beroende på område och region. Situationen är en annan än på våren, då nationella begränsningar utfärdades med stöd av beredskapslagen. Därför ska lösningarna och besluten fattas lokalt och olika kommuners beslut kan skilja sig från varandra. 

Eftersom situationen kan förändras snabbt påminner vi fortfarande om betydelsen av proaktiv verksamhet och förebyggande åtgärder: i alla läroanstalter och skolor samt vid enheterna inom småbarnspedagogik är det fortfarande av största vikt att man så bra som möjligt följer rekommendationerna om hygien. På det här sättet kan man förhindra smittspridningen och begränsa antalet exponerade om smitta konstateras. Därtill ska man vara beredd på och på förhand planera för situationer där man skulle bli tvungen att ordna undervisningen på sätt som avviker från det normala. 

Utbildningsstyrelsens rekommendationer och stödmaterial för beredskap och förebyggande åtgärder finns på vår webbplats på adressen oph.fi/sv/corona. Vi uppdaterar också kontinuerligt svaren på våra vanliga frågor och det lönar sig att även ta del av dem i problemsituationer. När vi uppdaterar innehållet på våra sidor meddelar vi om datumet för uppdateringen i slutet av texten samt vilka ändringar som har gjorts. På det här sättet ska det vara lättare att hitta de senaste ändringarna.

Vi ger fortfarande rådgivning under tjänstetid på adressen info [at] oph.fi.

Läs mer