När ni utvecklar och upprätthåller internationell verksamhet är det viktigt att tänka på hur verksamheten ska genomföras under själva projektet och hur ni ska garantera att den fortsätter också efter projektet. Här följer erfarna nätverkares råd för hur ni kan säkerställa verksamhetens kontinuitet.
Flödesschema (fullständiga texter under diagrammet)