Nyheter

Betydande insatser för ungas välbefinnande i skolorna och vid läroanstalterna – bekanta dig med de nya sidorna om bättre sömnvanor riktade till yrkesverksamma inom utbildningssektorn

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Idrott och sport Utbildning som handleder för examensutbildning Välbefinnande Elev- och studerandevård
Webbsidorna på temat bättre sömnvanor är riktade särskilt till elever i årskurs 7 till 9 inom den grundläggande utbildningen samt undervisningspersonal och sakkunniga inom elev- och studerandevården. På sidorna finns mångsidig information om förhållandet mellan vila, återhämtning, välbefinnande och den egna orken samt betydelsen av dessa för lärandet.
Kolme nuorta naista joista yksi halaa muita ja katsoo kameraan päin.

Skolor och läroanstalter är viktiga utvecklingsmiljöer för barn och unga både med tanke på deras välbefinnande och främjande av lärandet. Bekanta rutiner, olika slags sociala relationer och gemenskapen inom skolorna och läroanstalterna skapar en hållbar grund för ungas välbefinnande och lärande.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds senaste Hälsa i skolan-enkät år 2021 mår största delen av de unga bra. Förekomsten av ångest- och depressionssymtom har dock ökat under de senaste åren, i synnerhet bland flickor. Även allt fler elever i årskurs 7 till 9 inom den grundläggande utbildningen och studerande i gymnasiet och inom yrkesutbildningen uppger att de är skoltrötta eller sover mindre än åtta timmar per natt på vardagar.

Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna genom att producera olika stödmaterial och utbildningar till stöd för välbefinnandet. Utbildningsanordnarnas verksamhet stöds även med statsunderstöd, som bland annat har beviljats för att åtgärda konsekvenserna av den utdragna coronapandemin och för att stödja ungas välbefinnande.

I skolorna och läroanstalterna når vi alla unga: att arbeta för de ungas välbefinnande i vardagen är en gemensam uppgift för alla yrkesverksamma inom gemenskapen. Efter de exceptionella pandemiåren är det viktigt att identifiera i synnerhet de unga som behöver ytterligare stöd för att åtgärda konsekvenserna för lärandet och välbefinnandet efter pandemin och svara på deras individuella behov, säger undervisningsrådet Kristiina Laitinen.

Välbefinnande skapas både på dagen och under natten

En av sömnens viktigaste uppgifter är att möjliggöra lärande. Webbsidorna om bättre sömnvanor erbjuder mångsidig information om förhållandet mellan vila, återhämtning, välbefinnande och den egna orken. Syftet med sidorna är att sprida information om sömnens betydelse för ungas helhetsmässiga välbefinnande och erbjuda konkreta sätt att förbättra kvaliteten på den egna sömnen. Materialen har skapats i samarbete med docent och sömnläkare Henri Tuomilehto och programmet Studier i rörelse.

– För många ungas del har tiden som läggs på sömn minskat betydligt samtidigt som vardagen har blivit alltmer hektisk. Aktiviteter och umgänge med andra sker allt oftare kvällstid, vilket även försämrar sömnens kvalitet. Sömn är den viktigaste källan till energi och en betydande del av återhämtningen sker under sömnen. En ung person behöver även sömn för att lära sig, komma ihåg saker och kunna koncentrera sig. Det enklaste sättet i världen att få bättre livskvalitet är att satsa på bättre sömn, tipsar Tuomilehto.

Materialen, videorna och de nerladdningsbara planscherna är riktade särskilt till elever i årskurs 7 till 9 inom den grundläggande utbildningen samt undervisningspersonal och sakkunniga inom elev- och studerandevården. Materialet kan användas exempelvis i undervisningen av olika läroämnen, såsom hälsokunskap och gymnastik, eller inom elev- och hälsovårdstjänsterna. De passar även för att användas av andra yrkesverksamma och nätverk som arbetar med unga.

Kom med och diskutera bättre sömnvanor

Måndagen den 28 november inleds en kampanj med temat sömnvanor i sociala medier som pågår i en vecka. Kampanjen bjuder in unga och personer som arbetar med unga att reflektera över och diskutera sina egna sömnvanor. Innehållet i kampanjen är planerat så att man till exempel kan diskutera olika frågor som gäller sömn med unga under en lektion eller dela med sig av sina egna erfarenheter i kommentarer i sociala medier. Du kan följa med kampanjen på Utbildningsstyrelsens Facebook-sida och Facebook- och Instagramkontot för Studier i rörelse.

Mer information

 undervisningsrådet Kristiina Laitinen, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi), tfn 029 533 1244

 Henri Tuomilehto, info [at] tuomilehto.com (info[at]tuomilehto[dot]com), www.henrituomilehto.com

– undervisningsrådet Christine Söderek, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi), tfn 029 533 1805 (frågor på svenska)