Nyheter

Skolorna och läroanstalterna är centrala samarbetspartner för kommunerna inom rusmedelsförebyggande arbete – Nytt stödmaterial för yrkesverksamma

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Välbefinnande Ledning och förvaltning Lärare och pedagogisk personal Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet
Ger rusmedel, tobaks- och nikotinprodukter och penningspel upphov till oro vardagen i skolan eller läroanstalten? Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen har sammanställt ett material baserat på tillförlitlig information för yrkesverksamma på sina webbplatser. Det nya webbmaterialet hjälper yrkesverksamma uppnå effekter med det rusmedelsförebyggande arbetet.
Påsen med droger byter från en hand till en annan.

Arbete med att förebygga användningen av rusmedel ingår även i fortsättningen i kommunernas uppgifter som en del av främjandet av välbefinnandet, hälsan och tryggheten.

– När målet är att förhindra att barn och unga testar och börjar använda rusmedel, tobaksprodukter och nikotinprodukter eller syssla med penningspel måste man inkludera deras centrala uppväxtmiljöer. Skolorna och läroanstalterna är centrala samarbetspartner för det rusmedelsförebyggande arbetet inom kommunen. Vi ville erbjuda ett stödmaterial för att underlätta deras viktiga arbete för hela årskullen, konstaterar utvecklingschef Jaana Markkula vid Institutet för hälsa och välfärd.

Det rusmedelsförebyggande arbetet utgör även ett stöd för skolornas och läroanstalternas egna mål, eftersom det konstaterats ha ett samband med bättre skolframgång och att färre elever och studerande avbryter studierna.

Tips och material för rusmedelsförebyggande arbete som ger effekt

Stödmaterialet innehåller idéer för hur man kan förebygga användning av rusmedel, tobaksprodukter och nikotinprodukter samt penningspel. Hur kan man diskutera oro i anslutning till dessa fenomen och hänvisa barn och unga till stöd?

För ledningen vid skolorna och läroanstalterna erbjuder stödmaterialet underlag för samarbete inom det rusmedelsförebyggande arbetet. Dessutom innehåller materialet tips för lektionerna i hälsokunskap och andra läroämnen, arbetet inom elev- och studerandevårdsgruppen samt innehållen i rusmedelsplanen.

– Till exempel är undervisning i hälsokunskap som stöder en hälsosam livsstil och främjar emotionella och sociala färdigheter rusmedelsfostran som ger effekt. Det är viktigt att skolans ledning, lärarna och elev- och studerandevården samarbetar och kommer överens om tillvägagångsätten såväl inom det rusmedelsförebyggande arbetet som vid ingripande i ett tidigt skede, konstaterar specialsakkunnig Riina Länsikallio vid Utbildningsstyrelsen.

Det rusmedelsförebyggande arbetet kan genomföras som en del av den grundläggande verksamheten vid skolorna och läroanstalterna. Genom att kombinera mål och innehåll för läroämnena, metoder inom gemensam och individuell elev- och studerandevård samt stöd för lärande och skolgång kan vårdnadshavarna och de unga inkluderas i samarbetet och man kan åstadkomma rusmedelsförebyggande arbete som ger effekt.

Det lönar sig att hålla ett öga på webbmaterialet, eftersom fler verktyg utarbetas i fortsättningen för användning i skolor och läroanstalter.

Statistik om användningen av rusmedel, tobaksprodukter och nikotinprodukter samt penningspel bland unga

Allmänt taget har användningen av rusmedel bland unga minskat. Antalet unga som dricker mycket alkohol eller ofta använder rusmedel har dock inte minskat.

Allt fler unga anser att det inte finns några risker med att testa cannabis, eller att riskerna är små. En mer positiv inställning till cannabis kan varsla om ökad användning bland minderåriga. Andelen personer i åldern 15–24 år bland dem med problemanvändning av amfetaminer och opioider verkar ha ökat betydligt sedan 2012.

Tobaksrökning har tydligt minskat bland unga sedan år 2000. Även användningen av snus har slutat öka i popularitet även bland pojkar inom yrkesutbildning efter 2019. Nya slags snusprodukter och e-cigaretter innebär dock ett hot mot den positiva utvecklingen.

Bland unga har penningspel tydligt minskat under de senaste åren, men bland befolkningen som helhet är förekomsten av spelproblem fortsättningsvis störst bland unga vuxna i åldern 18–34 år.

Mer information

  • utvecklingschef Jaana Markkula, Institutet för hälsa och välfärd, fornamn.efternamn [at] thl.fi (fornamn[dot]efternamn[at]thl[dot]fi)
  • specialsakkunnig Riina Länsikallio, Utbildningsstyrelsen, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)