Nyheter

Årets tema för den nationella skolfreden uppmuntrar var och en att vara sig själv

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Samarbete mellan hem och skola
Skolfreden utlyses i Ylivieska den 23 augusti 2023. Som årets tema för skolfreden har eleverna valt ”Olikhet är en rikedom”.
 En kvinnas rygg avser en timme.

Den nationella skolfreden läsåret 2023–2024 utlyses onsdagen den 23 augusti kl. 12 i Ylivieska. Det är möjligt att delta i evenemanget i skolorna och läroanstalterna via en livestream på Yle Arenan. Skolfreden utlyses för redan trettiotredje gången.

Som skolfredstema för läsåret har eleverna valt ”Olikhet är en rikedom”. Med temat vill eleverna påminna om att alla har rätt att vara sig själv och är värdefulla precis som de är. Eleverna valde temat olikhet eftersom många barn och unga blir utsatta för diskriminering i skolan.

Skolfredsprogrammet för läsåret 2023–2024 har beretts av elever vid Taanilan koulu, Kaisaniemen koulu, Raudaskosken koulu och Ojakylän koulu i Ylivieska och Svenska Privatskolan i Uleåborg. 

Arbetet med att motverka diskriminering och mobbning bör vara långsiktigt

Temat är viktigt och aktuellt i en tid då psykisk ohälsa, ensamhet och mobbning bland barn och unga ger upphov till diskussion. Enkäter om hälsa i skolan har under den senaste tiden visat att de barn och ungdomar som lider mest av mobbning och diskriminering är de som befinner sig i ett utsatt läge, bland annat elever som har invandrarbakgrund, tillhör sexuella minoriteter eller har särskilda behov. Kunskap om betydelsen av mångfald förutsätter kontinuerligt arbete, vilket barnen och de unga vill påminna vuxna om.

− De vuxna i skolan har den viktiga uppgiften att skapa en trygg studiemiljö. Elevens upplevelse av att bli accepterad som den som han eller hon är har en positiv inverkan som kvarstår långt in i framtiden, påminner Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä.

Arbetet med att främja likabehandling måste vara en del av skolans vardag. Eleverna vill att ingripandet vid diskriminering och mobbning ska vara konsekvent och långsiktigt. Att kunna vara sig själv ska vara en grundläggande rättighet för alla barn såväl i skolan som hemma. 

Föräldramöte med skolfredstema behandlar barn och ungas välbefinnande i skolan

Finlands Föräldraförbund ordnar ett föräldramöte med skolfredstema onsdagen den 23 augusti kl. 18 i Taanilan koulu. Kvällens tema är barns och ungas välbefinnande i skolan. Det är även möjligt att delta i föräldramötet online. Alla vårdnadshavare och skolornas personal är välkomna att delta. Du kan läsa mer om föräldramötet på finska här. 
 

Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande och trygghet inom skolgemenskapen. De centrala principerna för programmet är elevernas delaktighet, gemenskap och gemensamma aktiviteter.

 

Mer information

  • Satu Suomalainen, expert inom skolsamarbete, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 050 467 8670, satu.suomalainen [at] mll.fi
  • Jenni Kallio, koordinator för skolsamarbete, Mannerheims Barnskyddsförbunds distrikt i Norra Österbotten, tfn 045 692 2229
  • Kristiina Laitinen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1244
  • Kai Vepsäläinen, polisinspektör, Polisstyrelsen, tfn 029 548 1501
  • Pia Rosengård-Andersson, avdelningschef, Folkhälsan, tfn 044 788 3620
  • Anri Leveelahti, expert på föreningsverksamhet, Finlands Föräldraförbund, tfn 044 755 1372
  • Minna Närhilä, expert inom kommunikation, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 050 472 8585