Hoppa till huvudinnehåll

Examen för auktoriserad translator


Systemet med auktoriserade translatorer administreras av examensnämnden för auktoriserade translatorer som är verksam i samband med Utbildningsstyrelsen. Examensnämnden för auktoriserade translatorer beviljar på ansökan rätten att vara verksam som auktoriserad translator. Auktoriserade translatorer arbetar som självständiga yrkesutövare. Du hittar translatorernas namn i det offentliga register över auktoriserade translatorer som Utbildningsstyrelsen för.

Rätten att vara verksam som auktoriserad translator kan ansökas på tre sätt:
•    efter att du avlagt en godkänd examen för auktoriserad translator
•    då studier i auktoriserad översättning ingår i din högskoleexamen
•    då du är en auktoriserad translator enligt tidigare lag

alt-text (optional, uses title if not set)

Vanliga frågor om examen för auktoriserad translator

www.oph.fi

Ofta frågade frågor om auktoriserad översättning temavis ordnade.

alt-text (optional, uses title if not set)

Examen för auktoriserad translator

Examen för auktoriserad translator ordnas en gång om året i november på några orter. Anmälningstiden är alltid i augusti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Högskolestudier i översättningsvetenskap

Då ett visst antal studier i översättningsvetenskap och auktoriserad översättning ingår i dina högskolestudier, behöver du inte avlägga examen som auktoriserad translator.

alt-text (optional, uses title if not set)

Auktoriserad translator

En auktoriserad translator enligt tidigare lag kan ansöka om rätten att vara verksam som auktoriserad translator.

alt-text (optional, uses title if not set)

Register över auktoriserade translatorer

www03.oph.fi

Söker du en auktoriserad translator? När du hittar en translator som är lämplig för dina behov i vårt register, be om exakta kontaktuppgifter via auktoris.lautakunta@oph.fi

alt-text (optional, uses title if not set)

Auktoriseringens giltighet

Rätt att arbeta som auktoriserad translator beviljas för fem år åt gången. Detta gäller inte auktoriserade translatorer enligt tidigare lag.