Med hjälp av dessa anvisningar lyckas du i administrationen och rapporteringen av projekten inom Europeiska solidaritetskåren-programmet.

Anvisningarna gäller projekt som finansierats 2021–2027.

 Högerpil på blå bakgrund.

Dessa anvisningar gäller alla programfunktioner inom Europeiska solidaritetskåren:

  • volontärverksamhet (ESC51-VTJ)
  • solidaritetsprojekt (ESC30-SOL).