Nuori ihminen kurottuu junan ikkunasta asemalla.

DiscoverEU erbjuder 18-åriga unga möjligheten att resa med tåg i Europa i 1–30 dagar. Tågresor är ett miljövänligt sätt att resa som gör det möjligt att bekanta sig med olika länders kulturer och invånare samt stärker känslan av europeisk samhörighet.

Under tågresan ackumuleras vid sidan om nya upplevelser många slags kunnande och självsäkerhet. Dessutom inspirerar tågresor från ett land till ett annat till att även i fortsättningen välja hållbara sätt att resa.

För ungdomar som deltar i DiscoverEU ordnas avfärdsinfo i Finland och träffar med andra DiscoverEU-resenärer runt om i Europa.