Coronavirusepidemins inverkan på Europeiska seminarier och utbildningar:
Tills vidare arrangerar det nationella kontoret inte själv sådana TCA/NET utbildningar/tillfällen som kräver fysisk närvaro och utväljer inte heller deltagare till motsvarande tillfällen som arrangeras av andra länder. Dessa riktlinjer bedöms på nytt före utgången av 31.12.2020.

Behöver du partner till ett projekt inom Erasmus+? Vill du uppdatera dina kunskaper eller delta i ett europeiskt seminarium inom ditt utbildningsområde? Vill du bekanta dig med europeiska utbildningssystem och nätverka?
Kuvituskuva, opiskelijat kahvitauolla

Programmet Erasmus+ arrangerar europeiska seminarier och utbildningar som representanter för organisationer på utbildningsfältet kan ansöka till. Det arrangeras seminarier och utbildningar om aktuella ämnen i olika europeiska länder. Evenemangen ger också deltagarna möjlighet att nätverka och utveckla projektidéer med stöd från de nationella programkontoren. Evenemangen kallas Erasmus+ TCA, som står för Transnational Cooperation Activities.

Informationen på den här sidan gäller yrkesutbildning, vuxenutbildning, högre utbildning och allmänbildande utbildning inom Erasmus+. Det finns en separat sida för internationella utbildnings inom Erasmus+ för ungdomssektorn

Ansök till evenemang

Vi reserverar platser för deltagare från Finland till TCA-evenemang och väljer deltagare utgående från ansökningar. De valda deltagarna får ett stipendium från Erasmus+ för att delta i seminariet.

Vi informerar om möjligheterna att ansöka till TCA-evenemang fortlöpande under året. Närmare uppgifter om evenemangen, ansökningstiderna och stipendiet som beviljas meddelas på Utbildningsstyrelsens webbplats och via olika sändlistor.