Behöver du partner till ett projekt inom Erasmus+? Vill du uppdatera dina kunskaper eller delta i ett europeiskt seminarium inom ditt utbildningsområde? Vill du bekanta dig med europeiska utbildningssystem och nätverka?
Video: introduktion till TCA-evenemang.

Programmet Erasmus+ arrangerar europeiska seminarier och utbildningar som representanter för organisationer på utbildningsfältet kan ansöka till. Det arrangeras seminarier och utbildningar om aktuella ämnen i olika europeiska länder. Evenemangen ger också deltagarna möjlighet att nätverka och utveckla projektidéer med stöd från de nationella programkontoren. Evenemangen kallas Erasmus+ TCA, som står för Training and Cooperation Activities.

Informationen på den här sidan gäller yrkesutbildning, vuxenutbildning, högre utbildning och allmänbildande utbildning inom Erasmus+. Det finns en separat sida för internationella utbildnings inom Erasmus+ för ungdomssektorn

 

Ansök till evenemang

Vi reserverar platser för deltagare från Finland till TCA-evenemang och väljer deltagare utgående från ansökningar. De valda deltagarna får ett stipendium från Erasmus+ för att delta i seminariet.

Vi informerar om möjligheterna att ansöka till TCA-evenemang fortlöpande under året. Närmare uppgifter om evenemangen, ansökningstiderna och stipendiet som beviljas meddelas på Utbildningsstyrelsens webbplats och via olika sändlistor.

Ifall du bor i ett land som hör till Erasmus+ programmet och inte är Finland skall din ansökan för TCA-kurser göras till det nationella Erasmus+ programkontoret där du bor och dit deltagande räknas till ifrågavarande lands deltagarkvot.