Programmet Scholar Rescue Fund (IIE-SRF) inom amerikanska Institute of International Education (IIE) ger forskare som upplever hot eller förföljelse i sitt hemland möjlighet att fortsätta sitt arbete i en säker miljö. Utbildningsstyrelsen koordinerar och finansierar verksamheten för forskare som kommer till Finland.