Programmet Scholar Rescue Fund (IIE-SRF) inom amerikanska Institute of International Education (IIE) ger forskare som upplever hot eller förföljelse i sitt hemland möjlighet att fortsätta sitt arbete i en säker miljö. Utbildningsstyrelsen koordinerar och finansierar verksamheten för forskare som kommer till Finland.

Höjning av Programmet Scholar Rescue Fund (IIE-SRF) utbildningsstyrelsens stipendierna från och med 1.1.2023

Beslutet gäller ansökningar som lämnats tidigast 1.1.2023.

Stipendierna som sökts innan 1.1.2023 bibehålls på samma nivå även (1 500 € i månaden) om stipendieperioden skulle börja eller fortsätta till år 2023. Det nya stipendiebeloppet kommer att vara 1 900 € i månaden.