Det sektorsövergripande programområdet erbjuder stöd till gränsöverskridande Creative Innovation Lab-projekt och nyhetsmedier. Via det stöds också bl.a. politiskt samarbete, forskning och verksamheten vid Kreativa Europa Desk.
Henkilöitä katselemassa teknologisista laitteista ja valoista koostuvaa taideteosta isossa hallissa