Ungdomar, behöver ni pengar för att förbättra världen? Vill ni öka rättvisa och solidaritet i ert liv och i er omgivning? Vill ni ordna ett evenemang, en kampanj eller annan verksamhet som främjar ett gott ändamål?

Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren är solidaritetsverksamhet som unga själva planerar och genomför.

Joukko nuoria tekee seppeleitä ja kiipeilee.

Ett eget projekt för er grupp, förening eller kommun år 2024!

I ett solidaritetsprojekt verkar unga tillsammans för att främja sådant som är viktigt för dem, samt stärker den europeiska solidariteten och samhörigheten.

Toiveista totta-verkstäderna (nätverksimplementering) stöder era idéer för projektet.

Projektfinansieringen ger en möjlighet att göra gott, påverka den egna livsmiljön och förbättra världen. Ni kan till exempel skapa en kampanj för något som är viktigt för er, brainstorma om ett nytt kulturevenemang eller ordna verksamhet som främjar delaktighet bland unga.

I solidaritetsprojekt för unga förverkligas gemensam verksamhet, lärande, medborgaraktivitet, ungas ansvar och det verkliga behovet för verksamheten.

Solidaritetsprojekt genomförs i Finland

Solidaritetsprojekten genomförs huvudsakligen lokalt i Finland*. Men de ska ändå ha en europeisk dimension. Detta innebär att ert lokala solidaritetsprojekt påverkar en fråga som även andra unga runtom i Europa funderar på. Stärkande av delaktighet bland unga, bekämpning av klimatförändringen och integration av invandrarungdomar är bland annat frågor som har både en lokal och en europeisk dimension.

*Undantag till denna regel är projekt som behandlar gränsöverskridande utmaning I dessa fall kan verksamhet även ordnas i grannlandet på andra sidan gränsen. I Finland skulle ett sådant ämne till exempel vara samers rättigheter.