Solidaritetsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren är solidaritetsverksamhet som unga själva planerar och genomför.
Nuoret rakentavat taloa

I ett solidaritetsprojekt kan ni till exempel ha som mål att förbättra ungas påverkningsmöjligheter, utveckla ett nytt lättillgängligt kulturevenemang i kommunen eller arrangera verksamhet som främjar unga invandrares integration.

Det viktiga i ert solidaritetsprojekt är gemensam verksamhet, lärande, medborgaraktivitet och att det är unga som ansvarar för verksamheten.

I solidaritetsprojektet funderar ni över vilka utmaningar i samhället gäller er själva och vilka också gäller andra europeiska ungdomar.

Solidaritetsprojekten genomförs lokalt i Finland. Men de ska ändå ha en europeisk och internationell dimension. Exempelvis integration av unga invandrare och förstärkning av ungas delaktighet är två frågor som det tampas med på olika håll i Europa. Alltså letar ert solidaritetsprojekt som utgår från en lokal nivå svar också på en bredare allmäneuropeisk utmaning.