Hoppa till huvudinnehåll

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

 

 

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskap (KA210-SCH) avslutas den 3 november 2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-VET) avslutas den 3 november 2021

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 3.11.2021

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2021: främjande av barns, ungas och vuxnas läskunnighet

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Stöd till läroanstalter och lärare för att främja fredsarbete och global fostran
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Personalutbildning Jämlikhet och delaktighet

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-SCH) avslutas den 3 november 2021
Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Grundläggande konstundervisning Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningstiden för ackreditering avslutas den 31 december 2021
Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering