Hoppa till huvudinnehåll

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

 

 

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Finansiering för internationalisering

Nordplus utlysning 2022

Statsunderstöd

Utveckling av krävande särskilt stöd, förebyggande verksamhetsmodeller och tidigt stöd i inkluderande verksamhetsmiljöer

Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högreutbildning; Erasmus Mundus -insatsens ansökningstid slutas 16.2.2022

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Programmet TFK ansökningsomgång 2022 avslutar 2.5.2022
Högskoleutbildning Team Finland Knowledge Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ högreutbildning; Erasmus Mundus -insatsens ansökningstid slutas 16.2.2022
Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 23.3.2022
Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering

Ansökan om finansiering

Utveckling av krävande särskilt stöd, förebyggande verksamhetsmodeller och tidigt stöd i inkluderande verksamhetsmiljöer
Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning