Hoppa till huvudinnehåll

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering


Utbildningsstyrelsen fördelar utvecklingsfinansiering i form av statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering.

 

 

Statsunderstöden beviljas till utvecklings-, försöks- och startprojekt som syftar till bestående förändringar och förbättringar. 

Utbildningsstyrelsen stöder också internationalisering av det finländska samhället. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att verkställa och informera om Europeiska unionens program i Finland. Merparten av finansieringen till internationalisering kommer från externa finansiärer, bland annat EU och Nordiska ministerrådet.

Pågående ansökningar

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan om kvalitetsmärke för volontärarbete inom humanitärt bistånd upphör den 22 september 2021

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2021: gymnasieutbildning

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2021: förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Finansiering för internationalisering

Ansökan är öppen för Nordplus förberedande besök!

Nyheter om finansieringsmöjligheter

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 3.11.2021
Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering

Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2021
Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering

Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2 avslutas 5.10.2021
Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering

Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 5.10.2021
Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering