Förskoleundervisningen kan ordnas på daghem, i skolan eller på en annan lämplig plats. Lagar, bestämmelser och föreskrifter påverkar anordnandet av förskoleundervisningen, gruppstorleken, placeringen och kostnaderna.
Kepsar.

Kommunerna ansvarar för att ordna förskoleundervisning. Även privata utbildningsanordnare och statliga läroanstalter kan med särskilt tillstånd ordna förskoleundervisning. Kommunen kan också ordna förskoleundervisningen genom att köpa tjänster av offentliga eller privata serviceproducenter, till exempel av ett privat daghem. Kommunen ansvarar för att köpt förskoleundervisning förverkligas enligt lagstiftningen och bestämmelserna.

Förskoleundervisningen sker enligt kommunens beslut i skolor, på daghem eller på annan lämplig plats, och omfattar minst 700 timmar, det vill säga i genomsnitt fyra timmar per dag. En dag får omfatta högst fem timmar förskoleundervisning.

Undervisnings- och kulturministeriet har gett en rekommendation om förskolegruppens storlek när den ges i samband med skolan. Enligt den får det i en förskolegrupp med en lärare finnas högst 13 barn. Om det i gruppen finns en andra utbildad vuxen får barnen vara 20 till antalet. Förskoleundervisning som ordnas på daghem ska följa de bestämmelser i lagen om småbarnspedagogik om gruppstorlek och personaldimensionering.