Vid Utbildningsstyrelsen ansvarar undervisningsrådet Matti Pietilä för gymnasiediplomet i gymnastik. Tel. 029 533 1172, fornamn.efternamn@oph.fi.