Finland har alla förutsättningar att lyckas uppnå målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030: Vi har ett tryggt välfärdssamhälle, människorna hyser ett stort förtroende för myndigheter och sina grannar, människorna är utbildade och vaccinerade, naturen börjar bakom huset och vi fångar upp de allra svagaste.

Men hållbar utveckling kommer inte att förverkligas en Finlandsbubbla. Utvecklingen är hållbar endast om vårt handlande kan främja människors och miljöns välfärd även globalt.
Tulevaisuuden tarpeet ja osaaminen

Skribent: Generalsekreterare för Finlands kommission för hållbar utveckling Annika Lindblom