I undervisningen om religion ingår gäster och besök till olika platser. Sakkunniga och lärmiljöer utanför skolan stöder ett mångsidigt arbete och lärandets glädje.
Kuvituskuva, pyöräily