Hoppa till huvudinnehåll

Religion


Uppdraget för undervisningen i religion är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. I undervisningen blir eleven förtrogen med den egna religionen, hen blir på ett mångsidigt sätt bekant med religionernas värld och reflekterar över vad ett gott liv består av.

Läroämnet religion består av flera olika lärokurser med med gemensamt uppdrag, mål och centralt innehåll. Innehållet för undervisningen i de enskilda lärokurserna varierar. De största lärokurserna utgående från antalet elever är den evangelisk-lutherska tron, den ortodoxa tron och islam.

Stöd för undervisning och lärande

Begrepp i innehållet i religion i grunderna för läroplanen

Begrepp i innehållet i religion i grunderna för läroplanen

På den här sidan hittar du centrala begrepp i religion i grunderna för läroplanen. Innebörden av varje begrepp i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen förklaras.

Samarbete och lärmiljöer

Samarbete och lärmiljöer

På dessa sidor hittar du information om lärmiljöer och samarbetspartners utanför skolan och riktlinjer för samarbetet mellan kyrkan och skolan.

Material för undervisning om religion

Material för undervisning om religion

På dessa sidor finns idéer för undervisningen om religion och länkar till material.

Stödmaterial för bedömningen och bedömningskriterierna för slutbedömningen i religion

Stödmaterial för slutbedömningen i religion

Stödmaterial för slutbedömningen i religion

Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen genom att definiera kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Bedömningskriterierna i läroplansgrunderna är förpliktigande för utbildningsanordnaren och ska som sådana överföras till den lokala läroplanen.

Stödmaterial för slutbedömningen i religion

Stödmaterial för slutbedömningen i religion

På den här sidan finns material till stöd för undervisningen och bedömningen i religion.

Bedömning av valfria ämnen

Bedömning av valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena är en annan del än de valfria konst- och färdighetsämnena.