Hoppa till huvudinnehåll

Religion


Uppdraget för undervisningen i religion är att ge eleven en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. I undervisningen blir eleven förtrogen med den egna religionen, hen blir på ett mångsidigt sätt bekant med religionernas värld och reflekterar över vad ett gott liv består av.

Läroämnet religion består av flera olika lärokurser med med gemensamt uppdrag, mål och centralt innehåll. Innehållet för undervisningen i de enskilda lärokurserna varierar. De största lärokurserna utgående från antalet elever är den evangelisk-lutherska tron, den ortodoxa tron och islam.