Om en familj flyttar utomlands är det skäl för vårdnadshavaren att känna till hur hen ska förfara och vilka beslut som förustätts före flytten, samt vilka möjligheter det finns för att ordna barnets skolgång i ifrågavarande land. I den här anvisningen granskas frågan för den grundläggande utbildningens del för tillfällig vistelse utomlands.

Då barnet bor utomlands kan hen antingen gå i en finländsk grundskola utomlands, en lokal skola, en internationell skola, en Europaskola eller studera självständigt hemma och eventuellt komplettera det med distansstudier. Det är ändå skäl att observera att skolplikt gäller i en del länder och då är det inte möjligt att studera hemifrån. I de flesta fall är alternativet för skolgång att gå i en lokal skola. Det är bra att bekanta sig med landets skolsystem innan man flyttar, eftersom skolsystemen i olika länder varierar. Information om skolsystemen finns på undervisningsministeriernas webbplatser i de olika länderna.