Om en familj flyttar utomlands är det skäl för vårdnadshavarna att känna till vilka barnets möjligheter till skolgång är. Det är ändå skäl att observera att skolplikt gäller i en del länder.Vårdnadhsvarana ska själva ta reda på om det är möjligt för barnet att enbart studera hemma i det land dit familjen flyttar.