Om en familj flyttar utomlands är det skäl för vårdnadshavarna att känna till vilka barnets möjligheter till skolgång är. Då barnet bor utomlands kan hen antingen gå i en finländsk grundskola utomlands, en lokal skola, en internationell skola, en Europaskola eller studera självständigt hemma och eventuellt komplettera det med distansstudier. Det är ändå skäl att observera att skolplikt gäller i en del länder och då är det inte möjligt att studera hemifrån. I de flesta fall är alternativet att gå i skola i en lokal skola. Det är bra att bekanta sig med landets skolsystem innan man flyttar, eftersom skolsystemen i olika länder varierar. Information om skolsystemen finns på undervisningsministeriernas webbplatser i de olika länderna.