Oppilas hakee tietoa historian tunnilla mobiililaitteesta ja kirjoittaa muistiinpanoja