Stödmaterialet för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen är avsett för tolkning av den ämnesspecifika delen för historia i läroplansgrunderna. Stödmaterialet innehåller uppgifter som utarbetats av lärare för olika teman och färdighetsmål inom historia. I vissa uppgifter bedöms kunnandet för endast ett färdighetsmåls del, medan andra har många mål som bedöms.
Reppu roikkuu pulpetin tuolin selkänojasta, taustalla oppilaita.

Stödmaterialets upphovsmän

Stödmaterialet för kriterierna för slutbedömningen av historia i den grundläggande utbildningen har utvecklats av en arbetsgrupp som leddes av undervisningsrådet Kristina Kaihari och som omfattade lärare i historia och samhällslära. Arbetsgruppens medlemmar är

  • Reetta-Liisa Ruokoja
  • Tarja Honkanen
  • Antti Rimpisalo
  • Katja Kiipeli-Jaakkonen
  • Riitta Mikkola
  • Johanna Hankonen
  • Pasi Hieta
  • Maarit Ainas.