Vi uppdaterar inte längre sidans innehåll eftersom reformen har genomförts. Mer information om var läropliktiga är verksamma hittar du i Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen. Aktuell information gällande läropliktiga hittar du på våra sidor Utbildning och examina. (Uppdaterad 28.9.2022)

Vad händer då läroplikten utvidgas? 

  • Målet är att alla unga avlägger en examen på andra stadiet. 
  • Varje ung person som avslutar den grundläggande utbildningen har skyldighet att söka till en utbildning på andra stadiet eller till en utbildning i övergångsskedet. 
  • Anordnaren av grundläggande utbildning ska handleda den läropliktiga i ansökan till fortsatta studier och övervaka att hen inleder sina studier. 
  • Läroplikten pågår tills den studerande har fyllt 18 år. Läroplikten kan avslutas redan tidigare om den studerande avlägger studentexamen eller en yrkesinriktad examen. 
  • Det är avgiftsfritt för den läropliktiga att avlägga den första examen. Den avgiftsfria utbildningen kan pågå fram till utgången av det år då den studerande fyller 20 år. 
  • Anordnarna av gymnasieutbildning och yrkesutbildning samt folkhögskolorna ska handleda och följa upp den studerandes framsteg i studierna.

Vad förnyas i samband med läropliktsreformen?  

  • Elev- och studiehandledningen stärks i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. 
  • En ny utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) tas i bruk. I den nya utbildningen sammanslås påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (årskurs 10), utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA).  
  • Folkhögskolornas långa linjer blir ett sätt att fullgöra läroplikten.  
  • Den gemensamma ansökan förnyas.