Alla ska kunna känna sig trygga och må bra i daghemmet, skolan och läroanstalten. För att uppnå en övergripande trygghet och säkerhet krävs att de olika delområdena leds systematiskt. Förmannen och ledaren ansvarar i egenskap av företrädare för arbetsgivaren och utbildningsanordnaren för såväl arbetsgemenskapens som elevernas och de studerandes hälsa, trygghet och välbefinnande.