Det är viktigt att barnen och de unga som anländer till Finland snabbt erbjuds möjlighet att gå i skolan. På den här sidan finns information om stödformerna inom undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen och inom den grundläggande utbildningen.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Texten har uppdaterats 9.1.2023 

Från Ukraina anländer fortsättningsvis barn och unga till olika delar av Finland. En del av ukrainarna söker sig vidare från Finland till andra länder i Europa, medan en del flyttar inom Finlands gränser och andra hittar en stadigvarande boendeplats genast då de anländer. Största delen av dem som flytt från Ukraina vill sannolikt återvända till sitt hemland så fort som möjligt, men ingen vet när det eventuellt är möjligt.

De som flyr från Ukraina har möjlighet att ansöka om tillfälligt skydd. Mera information om tillfälligt skydd  finns på Migrationsverkets webbplats. När en person som får tillfälligt skydd har vistats i Finland i minst ett år och hens uppehållstillstånd har förlängts, kan hen ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Personen kan själv välja den nya hemkommunen, vilket kan påverka behovet av tjänster i kommunerna.

Det är viktigt att barnen och de unga som anländer till Finland snabbt erbjuds möjlighet att gå i skolan. De vardagliga rutinerna och sociala relationerna i skolan har en sammanhållande effekt och stärker känslan av trygghet. Skolan erbjuder barnen, de unga och deras vårdnadshavare trygga strukturer som stärker delaktighetskänslan och känslan av kontinuitet i vardagen. Skolgången är en positiv sak för alla. Positivt är även att utbildningsanordnarna, skolorna och lärarna har kompetens och erfarenhet för att ordna undervisningen och för att på bästa möjliga sätt reagera på oförutsägbara situationer.