Vi lever i en global värld där ömsesidiga beroendeförhållanden syns allt tydligare och konkretare också i barns och ungas liv. Skolan förbereder eleverna för ett liv i ett världssamhälle med kulturell mångfald och för att agera på ett konstruktivt och ansvarsfullt sätt för den gemensamma planeten. Skolan ger global fostran och skapar förutsättningar för en hållbar internationalisering.