Euroguidance-centret har tagit fram material och sammanställt verktyg om internationalisering till stöd för professionella inom informations-, rådgivning- och handledningstjänster i deras arbete. Du kan använda materialet för att inspirera, presentera olika internationaliseringsalternativ och berätta om betydelsen av internationell kompetens. Internationalisering är till för alla och du kan hjälpa var och en att hitta just sitt sätt att internationaliseras!
Illustrationsbild, skrattande studerande på timme

Updated