Euroopan nuorisovuosi 2022

Välkommen med till Europaåret för ungdomar!


Året 2022 är Europaåret för ungdomar! Syftet med temaåret är att lyfta fram de europeiska ungdomarnas betydelse för att bygga en bättre och grönare framtid som också är mer inkluderande och digital. Europaåret för ungdomar är ett tillfälle att med tillförsikt och hopp gå vidare efter coronapandemin.

Temaåret byggs upp tillsammans på olika håll i Europa. Europaåret för ungdomar är avsett för alla unga och alla som arbetar med unga, oberoende av sektor. I Finland utlovas under årets gång mångsidiga aktiviteter som det är lätt att delta i. Vi medverkar i stora tillställningar inom ungdomssektorn och ordnar dialogevenemang för unga och beslutsfattare på olika håll i Finland. Vi för fram de ungas röst i sociala medier och ger också de unga möjlighet att förverkliga sina egna projekt. Året kulminerar i tävlingen Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare, där man söker de bästa modellerna för att inkludera unga i Finland.


Du hittar oss på Instagram under namnet @euroopan_nuorison_teemavuosi

#EuropeanYearOfYouth #EYY2022

Delta
Europaåret för ungdomar Awards
Temaårets arv: Ungdomsorganisationernas teser till beslutsfattar
Evenemangsstöd för unga
Evenemang och nyheter
Ta kontakt

Ta kontakt:

Anna Peltoniemi, Projektchef

+358 50 4725484

anna.peltoniemi [at] oph.fi