Meddelanden

Utbildningsstyrelsens anvisningar stöder skolorna i ordnandet av religiösa evenemang

Aktuellt Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Då julen närmar sig är skolornas och daghemmens julfester och eventuella religiösa inslag åter aktuella. Utbildningsstyrelsen har utarbetat anvisningar för religiösa evenemang i småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen. De senaste anvisningarna publicerades i början av 2018.

Enligt anvisningarna ska religiösa evenemang ordnas separat från den övriga verksamheten. Barnens vårdnadshavare ska informeras i tillräckligt god tid och det ska erbjudas alternativ till deltagandet. Barnets vårdnadshavare ska ha en faktisk och genuin möjlighet att välja om barnet ska delta i evenemang och förrättningar som innehåller religiösa inslag. Om barnet inte deltar får det inte leda till att barnet stämplas.

I anvisningarna rekommenderar eller förbjuder man inte religiösa evenemang. Kommuner och andra anordnare av utbildning och småbarnspedagogik bestämmer själva hur de går till väga