Hoppa till huvudinnehåll

Bedömning i den grundläggande utbildningen


Syftet med bedömningen är att handleda och sporra eleven i studierna och att utveckla elevens förutsättningar för självbedömning. Elevernas lärande, arbete och uppförande ska bedömas mångsidigt.

I den grundläggande utbildningen indelas bedömningen i bedömning under studierna och slutbedömning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Elevfrånvaro och bedömning

Det finns tillfällen då en elev har hög skolfrånvaro. Orsaken kan vara sjukdom men frånvaron kan också vara olovlig. Här har vi samlat anvisningar för hur man ska förfara i situationer som gäller skolfrånvaro.

alt-text (optional, uses title if not set)

Slutbedömningen i läroämnen

Kunskapskraven beskriver de kunskaper eleven förutsätts ha i varje läroämne för att bedömas med vitsordet 8. Detta stödmaterial är avsett att stöda lärarna vid bedömningen och beskriver också kunskaper som understiger vitsordet åtta (8) samt kunskaper som överstiger vitsordet åtta (8).

alt-text (optional, uses title if not set)

Bedömning av konst- och färdighetsämnen

Den lokala timfördelningen och eventuella elevens egna val inverkar på tidpunkten för när eleven bedöms med slutvitsord i konst- och färdighetsämnen. Se även anvisningar för lärarna till stöd vid slutbedömningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Bedömning av valfria ämnen

Utbudet av de valfria ämnena bestäms i den lokala läroplanen. Varje valfritt ämne som erbjuds utgör en egen lärokurs som planeras, undervisas och bedöms som självständig helhet.

Publikationen Arviointia toteuttamassa

I handboken behandlas bedömningen av lärandet i den grundläggande utbildningen och bedömningen av studerande i gymnasiet ur perspektiv av olika läroämnen och teman. Handboken öppnar upp riktlinjerna för bedömning av lärande och bedömningen av studerande i läroplansgrunderna, samt vad riktlinjerna innebär i praktiken i skolvardagen. Handboken finns endast på finska.