Nyheter

Kampanjen Snäppet svalare bjuder in alla att spara energi

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Lärare och pedagogisk personal
Snäppet svalare är statsförvaltningens gemensamma energisparkampanj. Kampanjen bjuder in alla organisationer i Finland och erbjuder konkreta tips för att spara energi hemma, på arbetsplatsen och i trafiken. Utbildningsstyrelsen har tillsammans med Energimyndigheten utarbetat en lista med praktiska tips för daghem, skolor och läroanstalter.
Astetta alemmas

I många enheter inom småbarnspedagogiken och utbildningen funderar man säkert just nu har man kan spara energi. I media och på olika webbplatser finns många listor med tips, som ofta även kan användas inom småbarnspedagogik och utbildning.

– Energisparande är en effektiv och snabb åtgärd som sparar pengar och stävjar prisökningar. Senast nu är det dags att lära sig spara energi inom småbarnspedagogiken och utbildningen, säger Helena Suomela, koordinator för utvecklingsprojektet inom hållbarhetsfostran.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för läroplanerna och examensgrunderna är utgångspunkten för behandlingen av energisparande inom småbarnspedagogiken och utbildningen. I enlighet med läroplanen för den grundläggande utbildningen uttrycker till exempel skolan med sina val i vardagen och sin verksamhet en ansvarstagande inställning till miljön. Dessutom byts material och verksamhetssätt som är skadliga för naturen mot hållbara material och verksamhetssätt.

Centralt för energisparande inom enheter för småbarnspedagogik och utbildning är rätt inställd uppvärmning, ventilation, belysning, vattenförbrukning och nedkylning. Genom att minska energiförbrukningen kan man spara energi.

Vid åtgärderna för att spara energi är det viktigt att beakta de fortsättningsvis gällande rekommendationerna om hygien för förebyggande av infektioner. Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat allmänna hygienanvisningar för förebyggande av infektioner och om ventilation och Arbetshälsoinstitutet har utfärdat anvisningar för städning. Hälsosäkerheten bör tryggas genom att hålla tillräckliga avstånd, komma ihåg att tvätta händerna, rengöra lokaler och ytor samt se till att ventilationen fungerar. Läs mer:

 

Ta del av vårt stödmaterial, som listan med tips är en del av. I stödmaterialet ingår även information om hur man kan behandla energisparfrågor på olika utbildningsstadium och inom olika läroämnen:

 

Ta del av listan med tips som utarbetats i samarbete och ta till vara de lämpligaste tipsen med tanke på kampanjen.

Tips för alla inom småbarnspedagogik och utbildning:

 1. Mindre digi: Använd elbesparingsfunktionen hos olika apparater och stäng av apparaterna när du inte använder dem. Se även till att inga laddare lämnas kvar i eluttagen i onödan. 
 2. Minskad förbrukning av vatten: Var noga med att stänga vattenkranen efter användning och använd sparsamt med vatten även när du duschar. Att värma upp vatten förbrukar energi.
 3. Minska onödig belysning: Släck lamporna om du är den sista personen som lämnar rummet.

Lista med tips för lärarrummet eller pausutrymmet

 1. Mindre digi: Använd elbesparingsfunktionen hos olika apparater och stäng av apparaterna när du inte använder dem. Kontrollera att alla apparater, till exempel datorer, kopiatorer och skrivare, är avstängda under nätter och helger. Skriv ut och kopiera endast enligt behov.
 2. Lägre rumstemperatur: Meddela tjänsterna för fastighetsskötsel om värmeelement och lokaler som är för varma eller kalla. Diskutera med tjänsterna för fastighetsskötsel om det är möjligt att sänka temperaturen i klassrummen med en grad. Vid en sänkning av temperaturen ska man försäkra sig om att minimitemperaturen enligt arbetarskyddslagen, 20 °C, inte underskrids.
 3. Bättre ventilation: Ventilera inte lokaler som inte är i användning. Ventilationen i lokaler som används ska dock vara tillräcklig för att förebygga infektioner. Om klassrummet är försett med maskinell ventilation och klassrummet ofta behöver ventileras, kontrollera med tjänsterna för fastighetsskötsel att ventilationen fungerar.
 4. Minskad förbrukning av vatten: Var noga med att stänga vattenkranen efter användning och använd sparsamt med vatten även när du duschar. Att värma upp vatten förbrukar energi.
 5. Var uppmärksam på och meddela om problem. Ge respons på problem. Be tjänsterna för fastighetsskötsel reparera läckande vattenarmatur och fönster och dörrar som drar eller inte går att stänga ordentligt. Tillsammans kan vi undvika onödig användning av energi.
 6. Minska onödig belysning: Släck lamporna om du är den sista personen som lämnar rummet.
 7. Ordna en utomhusdag för alla: Det finns många fördelar med undervisning utomhus och tips för hur man kan lära sig utanför klassrummet. Vid undervisning utomhus sparar man betydligt med energi, eftersom man inte förbrukar energi inomhus.
 8. Hållbarhetsfostran: Inkludera energisparande som tema i undervisningen och diskutera med jämna mellanrum med barnen och de unga hur man kan spara energi. Vad kan var och en göra för att minska energiförbrukningen i skolan och hemma?

Du kan hitta undervisningsmaterial i anslutning till energi bland annat i biblioteket för öppna lärresurser (se länkarna i slutet av den här nyheten). Kom ihåg att skriva in adressen direkt i webbläsaren utan att använda en sökmotor – även detta sparar energi!

Ta även del av energispartävlingen Agentäventyret för årskurserna 1–4.

Om ni vill kan ni även delta i kampanjen Snäppet svalare och berätta om energisparåtgärderna vid er enhet. Kom ihåg att även informera vårdnadshavarna om ert förtjänstfulla arbete med att spara energi!