Nyheter

Vi har uppdaterat vårt stödmaterial om småbarnspedagogik och utbildning för personer som flytt från Ukraina

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Ukraina
Vårt stödmaterial har uppdaterats med aktuell information om hur beviljandet av hemkommun påverkar deltagande i småbarnspedagogik och utbildning.
Illustrationsbild: Lågstadieelever på rast

Ukrainska medborgare som flytt till Finland efter Rysslands attack mot Ukraina har möjlighet att ansöka om tillfälligt skydd. När en person som får tillfälligt skydd har vistats i landet i minst ett års tid och hens uppehållstillstånd har förlängts, kan hen ansöka om hemkommun. Detta är snart aktuellt för många ukrainare i Finland.

Beviljandet av hemkommun påverkar deltagande i småbarnspedagogik och utbildning på flera olika sätt och information om detta har nu uppdaterats i våra stödmaterial för utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik. En central förändring är till exempel att barn och unga i läropliktig ålder omfattas av läroplikten när de har beviljats en hemkommun. 

Vi kommer även snart att publicera material riktat till ukrainare om hur ansökan om och beviljande av hemkommun påverkar rättigheterna och skyldigheterna gällande småbarnspedagogik och utbildning för barn och unga. Materialet publiceras på finska, svenska, engelska och ukrainska. Vi kommer att skicka ut information separat när materialet har publicerats i sin helhet.

Uppdaterade material

De uppdaterade materialen har publicerats på finska 9.1.2023. De svenskspråkiga materialen uppdateras inom kort.