Enheterna inom småbarnspedagogik har varit öppna och småbarnspedagogiken har ordnats för alla barn som haft behov av den under coronaepidemin. Målet har varit att ur barnens perspektiv ordna verksamheten på motsvarande sätt som under normala förhållanden, men med hänsyn till gällande anvisningar och rekommendationer. Det är viktigt att rikta blicken mot framtiden och planera återhämtningen från den exceptionella situationen och reflektera över vad man behöver fästa uppmärksamhet vid när man ordnar småbarnspedagogiken.
Pyöräileviä lapsia