Här finns några tips och råd för hur du lyckas bäst med administrationen av projekt inom Erasmus+ för ungdomssektorn.
Muistilappuja, joissa sanoja englanniksi.

De här anvisningarna gäller följande typer av projekt:

  • ungdomsutbyte
  • ungdomsarbetares mobilitet
  • dialog mellan beslutsfattare och ungdomar (ungdomsdialog)

Strategiska partnerskapsprojekt har separata anvisningar för administration: