Här finns några tips och råd för hur du lyckas bäst med administrationen av projekt inom Erasmus+ för ungdomssektorn.

Dessa anvisningar gäller för administrationen och rapporteringen av mobilitetsprojekt som finansierats av Erasmus+ för ungdomssektorn under åren 2021-2027.
Henkilö liimaa post it -lappuja seinälle.

Dessa anvisningar gäller för följande programinsatser:

  • mobilitetsprojekt för ackrediterade organisationer (KA151-YOU)
  • ungdomsutbyten (KA152-YOU)
  • mobilitetsprojekt för ungdomsarbetaren (KA153-YOU)
  • projekt för att öka ungars delaktighet (KA154-YOU)
  • DiscoverEU-inkluderingsinsats (KA155-YOU).

För samarbetsproekt (KA2) finns egna anvisningar:

  • småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-YOU)
  • partnerskapsprojekt (KA220-YOU).

Administration av projekt som finansierats  under åren 2014-2020