OBS! Informationen på den här sidan gäller småskaliga partnerskap (KA210) som finansieras under Erasmus+-programperioden 2021–2027. I slutet av sidan hittar du länkar till sidorna för administration av andra KA2-projekt.

Lyckas med administrationen av ett Erasmus+-projekt! På den här sidan hittar du anvisningar, blanketter och verktyg som du behöver som koordinator av småskaliga partnerskap inom Erasmus+ i projektadministrationens olika skeden. Det är alltid det nationella Erasmus+-programkontoret i det land som finansierar projektet som beslutar om det ska godkännas, så det är viktigt att organisationen som samordnar projektet följer de anvisningar som den får från det finansierande nationella programkontoret.