I den här delen arbetar deltagarna med affischerna. Målet är att presentera de 11 värdena i EU:s ungdomsstrategi för dem.
Juliste 2

Förberedelser

 • Häng upp affischerna som en utställning.
 • Om det inte går att bygga en utställning, bered dig på att projicera affischerna så att alla ser dem.

Mål

 • Ge en överblick av de 11 värdena i EU:s ungdomsstrategi.
 • Få en helhetsbild av ungdomsstrategin på ett allmänt plan.
 • Orientera sig i kollektivt arbete.
 • Bekanta sig, om deltagarna inte känner varandra sedan tidigare.
 • Väcka nyfikenhet.

Arbete och övning (10–15 minuter)

 1. Be deltagarna gå runt på utställningen och bekanta sig med affischerna. De får mer information om värdena som presenteras på affischerna och strategin i bilagan som beskriver ungas värderingar.
 2. Efter att de bekantat sig med affischerna, be deltagarna ställa sig vid den affisch som tilltalar eller intresserar dem mest. Be dem göra så detaljerade iakttagelser som möjligt av den. Varje deltagare gör sitt val som individ och utifrån personliga grunder, bland annat enligt den visuella utformningen, temat, värdet, känslan av igenkänning eller något främmande.
 3. Dela in deltagarna i par: person A och person B.
 • A presenterar affischen hen valt för B, som står med ryggen åt affischen. 
 • A berättar och beskriver för B vilka visuella iakttagelser hen gjort av affischen, stämningen på den, känslor den väcker, sin egen relation till temat eller andra observationer. Hen talar om orsaken till att hen valde just den här affischen.
 • B presenterar därefter sitt val av affisch för A enligt samma princip. 

Tips

 • Musik är ett enkelt sätt att skapa stämning i situationer av kollektiv verksamhet. Om du vill kan du spela upp lätt instrumentalmusik i bakgrunden.